Birkeland

Bridge Klubb

Årsmøte 2013 - Protokoll

 

Sted: Idrettshuset

Dato og Kl: 26 Februar 2013 kl 18.00

Sak 1: Valg av møteleder og protokollunderskrivere.

- Rune Arnesen ble foreslått og enstemmig valgt som møteleder.

- Dagfinn Birkenes og Arild Røsstad ble foreslått og valgt som protokollunderskrivere.

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

- Det kom ingen innvendinger til innkallingen til årsmøtet. Innkalling godkjent.

Sak 3: Godkjenning av saksliste.

- Det er kommet inn 1 sak innen fristen som utgjør sak 7. Sakslisten ble godkjent med den nye saken.

Sak 4: Årsmelding 2012.

- Opplest av Elias. Godkjent med 2 små endringer.

Sak 5: Regnskap 2012.

- Et forenklet, u-revidert regnskap ble fremlagt pga mangel på revisor. Harald Helling meldte seg som revisor og han ble valgt sammen med Egil Espeland. Regnskapet viser et underskudd på 28.000 kroner, noe som skyldes den store investeringen i nytt utstyr. Klubben har 35.000 kr i beholdning ved årsskiftet. Det kom ingen innvendinger til regnskapet. Fullstendig og revidert regnskap fremlegges på spillekvelder i nær fremtid.

Sak 6: Valg

Styret ble foreslått som tidligere med en endring. Tor Vidar Berntsen går inn i steden for Jørn Skryten. Styret ble enstemmig valgt.

Leder: Rune Arnsen
Nestleder: Elias Dugan
Kasserer: Ole Ch. Andersen
Styremedlem: Arne Røstad Jr.
Styremedlem: Tor Vidar Berntsen

Valgkomitee
- Viggo Karlsen ble valgt.

Revisor
- Harald Helling og Egil Espeland ble valgt.

Turneringsutvalg
- Rune Arnesen, Viggo Karlsen, Elias Dugan og Jørn Skryten ble valgt.

Sak 7: Innkommet sak - Beregningsformer

- Skal vi bare ha parscore som beregningsform? Etter en diskusjon rundt bordene kom vi frem til at det er bra slik vi har det nå. Mest parscore men med innslag av IMP across the field og Butlerscore. Singleturneringer hadde også vært morro. Styret fikk fullmakt til å bestemme dette slik de ønsket.

 

Referent: Elias Dugan

 

Protokollunderskrivere

 ________________________________________________________________
Dagfinn Birkenes                                                             Arild Røsstad

 

Årsmelding 2012

Årsmelding for 2012 Birkeland Bridgeklubb

Styret for 2012 har bestått av:

Rune Arnesen - Leder
Elias Dugan - Nestleder
Arne Røstad Jr. - Sekretær
Ole Ch. Andersen - Kasserer
Jørn Skryten - Materialforvalter

Valgkomite i 2012:

Viggo Karlsen

Turneringsutvalg i 2012:

Viggo Karlsen
Rune Arnesen

Revisor i 2012:

Magne Lien ble valgt, men han har meldt at han ikke kan stille. Styret har ikke funnet noen ny revisor og har valgt å utsette revisjon av regnskapet for 2012 til ny revisor er valgt.

Styret har hatt 7 styremøter i 2012.

Birkeland Bridgeklubb har pr 1.1.2013 37 medlemmer og er med det den største klubben i fylket! Vi har veldig bra oppmøte på spillekveldene våre med 7-8 bord i gjennomsnitt.

Vi spiller hver Tirsdag og har også mange med nede i Lillesand på Torsdagene. Vi har hatt 2 turneringer utenom de vanlige spillekveldene og det var Birkelandsturneringen og Jubileumsturneringen.

Birkelandsturneringen var vellykket med ca 18 bord.

Jubileumsturneringen ble kombinert med julebordsturnering og ble ble avholdt som en singleturnering. Dette var meget vellykket og vi stortrivdes. Vinneren ble Rune Arnesen. Under premieutdelingen så var resultatet delt mellom Rune og Svend Aage, men når resultatet ble kontrollert så fant man en feil som gjorde Rune til nr 1 og Svend Aage nr 2.

Klubben har 2 lag med i Km B-Puljen.

Lag 1: Elias Dugan, Linda Kylland, Stein Arne Heia, JArle Aas-hansen, Kjell Rune Dugan og Sigbjørn Andersen.
Lag 2: Rune Arnesen, Harald Arnesen, Trygve Brattegård, Anne Ch. Arnesen, Ole Ch. Andersen, Arne Røstad Jr. og Arild Røstad

Det er også et lag i 3 divisjon som heter Aust Agder 4: Rune Arnesen, Jørn Skryten, Trygve Brattegård og Stein Erik Olsen og Harald Arnesen. Laget ble nr 5 i divisjonen og det var ikke langt opp til bronsjen!

Det var 5 par fra Birkeland som deltok på Kretsmesterskapet der klubben dekket startkontingenten. Klubben fikk kretsmestre og også andre plassen som dermed kvalifiserte seg til NM. Svein Teigen og Øystein Holte er de regjerende Kretsmestre mens Rune Arnesen og Jørn Skryten var de som fikk plass nr 2.

Elias Dugan var med på Organisasjonsdagene på Gardermoen der han gikk på videregående Ruter kurs. Sigbjørn Andersen deltok fra Lillesandsklubben.

2012 var året der vi tok steget fullt ut og kjøpte oss en kortdelemaskin og en hel del utstyr. Dette gjorde vi sammen med Lillesand Bridgeklubb. Vi har brukt ca 24.000 kr på nytt utstyr sammen med Lillesand og i tillegg har vi brukt 3.500 kroner på ny prosjektør. Vi får nå resultatene opp fortløpende på veggen og det er et meget populært tilbud for folk står lenge og studerer resultatene for de går videre til neste bord og setter seg.

Det nye utstyret gjør at alle turneringer og spillekvelder spilles som barometerturneringer. Vi har også testet ut litt andre beregningsformer enn bare vanlig parturneringer. Imp across the field og Butler score er 2 varianter som vi har brukt innimellom. De aller fleste syns det er morro

I løpet av sommeren har vi fått registrert klubben som Grasrot mottaker og fått tilknyttet oss 20 spillere som gir 5% av innsatsen til klubben. Vi har fått ca 23.000 kr på dette siden oppstarten i sommer og det er superbra!

Klubbmestere for 2012 ble Ole Ch. Andersen og Jørn Skryten. De vant ganske så suverent! Gratulerer så mye!