2015 - Mai 1 - IMP
Plass  Poeng Navn                       MNR    05-05

  1  359,0 Thor Harry Nordvoll - Ole Christian Andersen 24679 22550  359,0
  2  337,0 Harald Arnesen - Rune Arnesen         30098 14907  337,0
  3  151,0 Karl Birger Mikkelsen - Svein Teigen     24653 14906  151,0
  4  149,0 Vigdis Helling - Anne Grete Skråvik      8839 30100  149,0
  5  91,0 Johannes Erlandsen - Henrik Benning      30095 7955  91,0

  6  85,0 Stein Arne Heia - Jarle Aas-Hansen      37855 30540  85,0
  7  71,0 Elias Dugan - Sigbjørn Andersen        37851 38635  71,0
  8  12,0 Kjell Skråvik - Harald Helling        30131 10965  12,0
  9  -49,0 Tor Vidar Berntsen - Olav Lien        30099 31135  -49,0
  10 -108,0 Anne Christine Arnesen - Mona Lea Træland   30132 39341 -108,0

  11 -149,0 Trygve Brattegard - Kim Mosfjeld       12762 39337 -149,0
  12 -154,0 Viggo Karlsen - Øystein Holte         1884 4569 -154,0
  13 -185,0 Irakli Mitrushi - Edvard Mosgren       32398 41430 -185,0
  14 -192,0 Hanne Frigstad - Anita Bekkelund       21272 23984 -192,0
  15 -193,0 Kjell Arild Røstad - Arne Jr. Røstad     21266 32392 -193,0

  16 -225,0 Olaug Synnøve Lea - Unni Mosgren       39340 23135 -225,0