2015 - Mai 3 - IMP
Plass  Poeng Navn                      MNR    05-19

  1  254,0 Arne Jr. Røstad- Kjell Arild Røstad    32392 21266  254,0
  2  172,0 Anita Bekkelund - Hanne Frigstad      23984 21272  172,0
  3  158,0 Olaug Synnøve Lea - Karl Birger Mikkelsen 39340 24653  158,0
  4  96,0 Irakli Mitrushi - Edvard Mosgren      32398 41430  96,0
  5  79,0 Anne Christine Arnesen - Rune Arnesen   30132 14907  79,0

  6  52,0 Johannes Erlandsen - Henrik Benning    30095 7955  52,0
  7  48,0 Olav Lien - Tor Vidar Berntsen       31135 30099  48,0
  8  35,0 Kim Mosfjeld - Trygve Brattegard      39337 12762  35,0
  9  -4,0 Mona Lea Træland- Harald Arnesen     39341 30098  -4,0
  10  -52,0 Øystein Holte - Viggo Karlsen        4569 1884  -52,0

  11 -143,0 Ole Christian Andersen - Unni Mosgren   22550 23135 -143,0
  12 -177,0 Anne Grete Skråvik - Vigdis Helling    30100 8839 -177,0
  13 -243,0 Harald Helling - Kjell Skråvik      10965 30131 -243,0
  14 -275,0 Jarle Aas-Hansen - Stein Arne Heia     30540 37855 -275,0